Bizim üçün hər bir zəng önəmlidir

Krizis nədir?

Krizis vəziyyəti insanın fuksional imkanlarına yüksək tələbatlar qoyulduğu zaman yaranır. Bu cür vəziyyətlərə həyati təhlükələr, ailədə dəyişikliklər, inanın qrupdaxili rolunun dəyişilməsi və s. kimi situasiyaları aid etmək olar. Baş verən situasiyalar insanın öyrəşmə imkanlarından daha tez baş verir. Krizis vəziyyətinin insana təsiri aşağıdakı kimi özünü göstərə bilər: stressə qarşı kəskin reaksiya, postravmatik stress pozuntusu, təşviş, depressiya, isteriya, qorxular və s. İnsan gün ərzində dəfələrlə stressə düşə bilər. Bəzən bu vəziyyət insanda depressiyanın və suisidal fikirlərin yaranmasına gətirib çıxara bilər. Depressiya digər adi xəstəliklər kimidir. Onu vaxtında müalicə etmək lazımdır. Müalicə olunmadıqda depressiya intihar fikirlərin yaranmasına səbəb olur.

Bizə zəng edərkən gəncləri bir çox problemlər narahat edir. Bunlardan bəzilərini sizinlə paylaşırıq.

PROBLEM 1

Salam, mənim 19 yaşım var. Mən keçən il ali məktəbə qəbul imtahanında iştirak etdim....

PROBLEM 2

Salam, məni bir problem narahat edir. Mənim 17 yaşım var. Mən özümə qapalıyam....

PROBLEM 3

Salam, mən öz ailə üzvlərinə, həmçinin münasibətdə olduğu hər kəsə qarşı çox həssasam....

PROBLEM 4

Salam, mən bir il əvvəl atamı itirmişəm. Onun ölümü mənə çox pis təsir edib....

PROBLEM 5

Salam. Mənim 21 yaşım var. Mən 4 ildir bir xanımı sevmişəm. Onsuz öz həyatımı....

PROBLEM 6

Salam, mənim sizin köməyə ehtiyacım var. Mənə kömək edin. Mənim 16 yaşım var....